A+ A-

Vzdělávání

Naše iniciativy

Vzdělávání tvoří základní kámen naší společnosti a v neposlední řadě také hospodářství. Proto se společnost GESIPA® angažuje v mnoha různých oborech vzdělávání, ať už se jedná o nabídku optimálního školení pro zaměstnance našich obchodních partnerů a

možností jejich zapracování, představení perspektivy profesního života pro žáky nebo podporu univerzit v jejich atraktivitě. Informujte se zde o naší angažovanosti v oblasti vzdělávání.

Metodické místnosti Brose

Pro zajištění dokonalých podmínek pro zaškolení a zapracování zaměstnanců firmy Brose® a pro umožnění hladkého průběhu práce byly ve spolupráci se společností GESIPA® vyvinuty takzvané metodické místnosti. Společnost GESIPA® je vybavila potřebným pracovním materiálem z oblasti nýtovací technologie. První metodická místnost vznikla v roce 2015 ve výrobním závodě Brose® v Hallstadtu, další metodická místnost se dnes nachází také v pobočce firmy Brose® v Coburgu.

GESIPA® Spojené království – Ženy v inženýringu

V naší pobočce v Keighley, Velká Británie, je společnost GESIPA® součástí dne „Ženy v inženýringu“. Jedná se o informační den, který mladým ženám přibližuje techniku a inženýring jako možnou volbu kariéry. Protože podíl žen v této profesní oblasti je dnes ještě relativně nízký, je pro nás důležité, aby si dívky uvědomily, že technické profese nemusí bavit jenom muže. Zaměstnankyně společnosti GESIPA® přitom žákyním z regionu představí jak celou společnost, tak také je seznámí se svojí osobní kariérou ve své profesi. Kromě toho se společnost GESIPA® snaží také rodičům přiblížit příležitosti kariéry v oboru inženýrských věd pro jejich dcery.

Projekt ThinkTech

V rámci projektu „ThinkTech“ umožňuje 6–7 podniků žákům gymnázia Alberta Schweitzera nacházejícího se v blízkosti naší Durynské pobočky prohlédnout si jejich provozy. Protože považujeme za velmi důležité žáky dobře připravit na profesní život, zúčastní se tohoto projektu také společnost GESIPA® Thal. Na začátku projektu se žáci nejdříve seznámí se všemi odděleními a potom začnou 2 hodiny týdně pracovat na svém individuálním technickém projektu. Společnost GESIPA® pro tyto účely nabízí žákům optimální podmínky ve vlastních učňovských dílnách a ve spolupráci s našimi praktikanty.