A+ A-

Kvalita ve společnosti GESIPA®

MĚŘITELNÁ A UDRŽITELNÁ

Milionkrát prokázaná spolehlivost a konstantní výkon našich produktů dosahuje společnost GESIPA® díky zralým zkušenostem ve výrobě a v oboru jedinečným konceptem kvality. Souhra vysoce kvalifikovaným zaměstnanců, nejlepších výrobních strojů a organizace kvality ve výrobě jsou naší zárukou maximální spokojenosti zákazníků. Zajišťování a soustavné rozšiřování tohoto vysokého standardu kvality představuje pro společnost GESIPA® důležitou součást její firemní politiky a současně tradiční závazek. Základem našeho systému řízení kvality je DIN EN ISO 9001 společně s IATF 16949.   

Hlásíme se k procesu soustavného zlepšování v souladu s metodami KAIZEN, CIP a 5S. Naše procesy pravidelně kontrolujeme a hodnotíme pomocí ukazatelů a z výsledků nepřetržitě dovozujeme potenciály pro optimalizaci a realizujeme je v praxi. Všichni zaměstnanci se aktivně podílejí na procesu soustavného zlepšování. S ohledem na příští generace je naše jednání v souladu s ekonomií, ekologií a odpovědností vůči komunitě. Ve společnosti GESIPA® dbáme na šetrné využívání zdrojů a ochranu životního prostředí. Všechny produkty GESIPA® splňují požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Ekologie a udržitelnost

Hlásíme se k udržitelnému podnikání a zavazujeme se, že budeme chránit životní prostředí, a že budeme soustavně zlepšovat výkony orientované na ekologii. Energie a jiné zdroje vynakládáme úsporně a efektivně, abychom snižovali nebo eliminovali zatížení životního prostředí. Naše produkty a služby mají být ekologické a šetrné ke zdrojům po celou dobu svého životního cyklu. Motivujeme naše zaměstnance, aby vnímali svoji ekologickou odpovědnost. Hlásíme se k udržitelnému podnikání a zavazujeme se, že budeme chránit životní prostředí, a že budeme soustavně zlepšovat výkony orientované na ekologii. Od jara roku 2019 máme certifikaci environmentálního managementu podle normy ISO 14001, abychom nastavili také vnitropodnikové normy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chráníme životy a zdraví našich zaměstnanců bezpečným a ergonomickým pracovním prostředím. Vypracováváme bezpečnostní opatření po zjištění a posouzení nebezpečí, expozice a rizik. Realizujeme preventivní opatření a programy s cílem prevence úrazů při práci. Naše zaměstnance školíme a angažujeme v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporujeme vlastní odpovědnost za zdraví našich zaměstnanců.

Kvalita produktů a služeb

Naše zákazníky inspirujeme splněním požadované kvality. Usilujeme o dosažení cíle „nulové chybovosti“ veškerých procesů, produktů a služeb. Každý zaměstnanec má kvalifikaci pro dodržování předepsaných postupů a požadavků v rozsahu vlastní odpovědnosti. Stanovíme měřitelné cíle a výkony našich podnikových procesů hodnotíme podle vhodných ukazatelů. Systematicky analyzujeme příčiny chyb a účinně a trvale je odstraňujeme. Usilujeme o štíhlé procesy a eliminujeme plýtvání.