A+ A-

GESIPA®

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Je samozřejmé, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat odpovědně, a že přitom budeme dodržovat platná ustanovení příslušných zákonných předpisů na ochranu osobních údajů

1. Používání osobních údajů

Osobní údaje získáváme, používáme a poskytujeme třetím stranám pouze tehdy, je-li to v rámci zákonných předpisů přípustné, nebo pokud se shromažďování osobních údajů souhlasíte.
Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace sloužící k identifikaci a zjištění vaší osoby, tedy například vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uložení, nebo pokud to stanoví evropské směrnice a předpisy nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování.
Jakmile pomine účel uložení nebo uplyne lhůta uložení předepsaná evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje řádně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.
Vaše údaje můžeme poskytovat jiným společnostem našeho koncernu pro účely plnění některých služeb. Koncernové společnosti se mohou nacházet v zemích, ve kterých ochrana osobních údajů nemusí být rovnocenná. Zaručujeme přiměřenou ochranu osobních údajů na základě smluvních dohod se společnostmi koncernu. S takovým poskytováním osobních údajů musíte výslovně souhlasit.

2. Shromažďování obecných údajů a informací

Naše internetové stránky při každém zobrazení zpracovávají celou řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolů na serveru. Evidované informace mohou zahrnovat (1) použitý druh a verzi prohlížeče, (2) přistupující operační systém, (3) internetovou stránku, ze které proběhl přístup systému k naší internetové stránce (takzvaný „odkazující server“), (4) webové podstránky, které přistupující systém ovládá na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu k internetové stránce, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) ostatní podobné údaje a informace, které slouží k ochraně před nebezpečím napadení našich systémů informačních technologií.
Při použití těchto obecných údajů a informací nezískáváme žádné informace vztahující se k uživateli. Tyto informace slouží zejména pro účely (1) správného poskytování obsahu našich internetových stránek, (2) optimalizace obsahu našich internetových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich internetových stránek a (4) z důvodu poskytnutí nezbytných informací orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku pro účely trestního stíhání. Tyto anonymně získávané údaje a informace proto vyhodnocujeme jednak statisticky a dále s cílem zvyšování ochrany osobních údajů a bezpečnosti osobních údajů v naší společnosti a v neposlední řadě také pro zajištění optimální úrovně ochrany námi zpracovávaných osobních údajů.

3. Cookies

Tyto webové stránky používají takzvané soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které se ze serveru ukládají na vašem počítači. Obsahují informace o prohlížeči, IP adrese, operačním systému a internetovém připojení. Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám ani je bez vašeho souhlasu nepřiřazujeme k osobním údajům.
Soubory cookies slouží především dvěma účelům. Pomáhají nám v usnadnění navigace v naší nabídce pro vás a umožňují správné zobrazení webových stránek. Nepoužívají se k pronikání virů nebo ke spouštění programů.
Uživatelé mají možnost si naši nabídku zobrazit i bez souborů cookies. K tomuto účelu je nutné provést příslušná nastavení v prohlížeči. Informujte se prosím o pomocných funkcích svého prohlížeče, které umožňují deaktivovat cookies. Nicméně upozorňujeme na tu skutečnost, že tím může dojít k ovlivnění některých funkcí těchto webových stránek a tím i k omezení uživatelského komfortu. Stránky http://www.aboutads.info/choices/ (USA) a http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Evropa) vám umožňují online správu reklamních cookies.

4. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají služby Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. textové soubory „cookies“, které se ukládají na vašem počítači, které umožňují analýzu využití webové stránky. Informace generované pomocí cookies při vašem použití těchto webových stránek uživatelem se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Z důvodu aktivní funkce anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách bude IP adresa uživatele společností Google v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států v rámci dohody o Evropském hospodářském prostoru před uložením zkrácena. Celá IP adresa se přenáší na server Google do USA a teprve tam zkracuje pouze ve výjimečných případech.
Na objednávku provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace využívá pro vyhodnocení vašeho využití webových stránek, pro sestavení protokolů o internetových aktivitách pro provozovatele domény a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním internetu. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepoužívá společně s jinými daty společnosti Google. Uživatel může zakázat ukládání Cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě případně nebude možné využít všech funkcí těchto webových stránek.
Kromě toho můžete zablokovat zpracování dat vytvořených pomocí cookies a jejich zpracování webovými stránkami (včetně IP adresy) a poskytnutí těchto dat společnosti Google k dalšímu zpracování stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Alternativně k doplňkům prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte prosím na tento odkazpro budoucí zablokování zpracování služby Google Analytics na těchto webových stránkách. Přitom se na vašem zařízení uloží potvrzovací soubor cookie. Pokud své cookies vymažete, je nutné na tento odkaz znovu kliknout. Podrobnější informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/.

5. Commerce Connector

Na našich webových stránkách vám nabízíme výběr různých online prodejců, které můžete zobrazit prostřednictvím odkazu na naší webové stránce. Odkaz je propojen s logem příslušného online prodejce. Kliknete-li na odkaz, uloží náš partner – Commerce Connector – na vašem koncovém zařízení cookie po dobu 7 dní. Poté budou cookies automaticky vymazány. Pokud provedete nákup během tohoto období u online prodejce, může Commerce Connector přistoupit k souboru cookie a získat informace o vašich nákupech u zvoleného online prodejce. Commerce Connector neobsahuje žádné osobní informace, podle nichž by bylo možné vás identifikovat, ale pouze jedinečné číslo cookies. Commerce Connector využívá získané informace o nákupech k vytváření prodejních statistik našich produktů, které byly prodány prostřednictvím odkazů, a následně nám tuto statistiku dává k dispozici. Podrobnější informace viz prohlášení o ochraně osobních údajů Commerce Connector.
https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_ccm/#optout

6. Využití doplňků sociálních médií

V současné době využíváme doplňky těchto sociálních médií: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing a YouTube. Poskytovatel doplňku vás pozná podle značky na poli s iniciálami nebo podle loga. Nabízíme vám možnost přímé komunikace s poskytovatelem doplňku. Až poté, co na označené pole kliknete a tím je aktivujete, obdrží poskytovatel doplňku informaci, že jste aktivovali příslušnou internetovou stránku naší online nabídky, a lze přenášet další údaje. V případě Facebooku bude podle jeho poskytovatele v Německu IP adresa ihned po jejím získání anonymizovaná. Aktivací doplňku budou poskytnuty vaše osobní údaje poskytovateli příslušného rozšíření a zde budou uloženy (u poskytovatelů v USA). Protože doplněk sbírá údaje zejména prostřednictvím cookies, doporučujeme vám všechny soubory cookies vymazat kliknutím na příslušné tlačítko v nastavení bezpečnosti vašeho prohlížeče.
Poskytovatelem doplňku získávané údaje a zpracování osobních údajů nemůžeme ovlivnit, ani nám není znám celý rozsah získávání osobních údajů, účely jejich zpracování nebo doba jejich ukládání. Nemáme ani žádné informace o vymazání údajů shromážděných poskytovatelem doplňku.
Poskytovatel doplňku ukládá údaje získané o vás jako profily o využívání služby a využívá je pro účely reklamy, výzkumu trhu anebo personifikované úpravy svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména pro účely zobrazení personalizované reklamy (i pro nepřihlášené uživatele) a z důvodu informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na příslušného poskytovatele doplňku. Prostřednictvím doplňku vám dáváme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli za účelem zlepšování naší nabídky a její optimalizace podle zájmů uživatele.
Další informace o účelu a rozsahu získávání a zpracování osobních údajů poskytovatelem doplňku viz níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Zde získáte také další informace o svých příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně svého soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů doplňků a internetové odkazy s jejich informacemi o ochraně osobních údajů:

7. Newsletter

Pokud se přihlásíte na webových stránkách společnosti SFS Group Germany GmbH Industrial End Markets – GESIPA® k odběru našeho newsletteru zadáním své e-mailové adresy, uložíme vaši e-mailovou adresu a budeme ji využívat pro účely zasílání našeho newsletteru s informacemi o produktech, technologiích a novinkách o nás. Dále vám vysvětlíme obsah, způsob přihlašování, vaše práva na odstoupení a způsob vyhodnocování.  Přihlášením k odběru našeho newsletteru prohlašujete, že souhlasíte s tímto postupem a s ukládanými informacemi. Newsletter, který obsahuje reklamní informace o našich produktech a o naší společnosti, je rozesílán pouze se souhlasem příjemce. Přihlášení se provádí metodou takzvaného dvojitého potvrzení, kdy po přihlášení k odběru newsletteru je odeslán e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na potvrzovací odkaz, po kterém bude adresa přidána k rozdělovníku newsletteru. Tím je zajištěno, že se nikdo nemůže přihlásit pod cizí e-mailovou adresou. Při přihlášení k odběru newsletteru stačí zadat e-mailovou adresu. Další dobrovolné údaje slouží pouze pro účely personalizace newsletteru. Údaje uložené při registraci (uložení času přihlášení a potvrzení a IP adresy) se přenášejí do Rocket Sience Group LLC, kde jsou ukládány. Třetím stranám údaje zadané při registraci nejsou poskytovány. Shromažďování těchto údajů je nutné pro pozdější doložení případného zneužití e-mailové adresy subjektu údajů a proto slouží k právnímu zajištění správce provádějícího zpracování osobních údajů. Zasílání newsletteru a s ním související měření úspěchu probíhá na základě souhlasu příjemce dle článku 6 odst. 1 písm. a, článku 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 zákona na ochranu proti nekalé soutěži a případně na základě zákonného důvodu dle § 7 odst. 3 zákona na ochranu proti nekalé soutěži. Odběr našeho newsletteru lze kdykoliv zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který jste nám poskytli pro zasílání newsletteru, můžete kdykoliv odvolat. Pro účely odvolání souhlasu obsahuje každý newsletteru na konci příslušný odkaz. Kromě toho je možné se kdykoliv odhlásit přímo z webových stránek správce distribuce newsletteru nebo odhlášení správci oznámit jiným způsobem, pokud současně bude potvrzena existence dřívějšího souhlasu. Pro služby distribuce newsletteru využíváme služby zpravodaje „Mailchimp“, jehož poskytovatelem je Rocket Sience Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. Další informace související s ochranou osobních údajů u Mailchimp naleznete zde: mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp má certifikaci podle dohody o ochraně osobních údajů a tím poskytuje záruku dodržování požadavků evropské úrovně ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Služba Mailchimp pro rozesílání newsletteru je využívána na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR a smluvního zpracování osobních údajů dle článku 28 odst. 3 věta 1 GDPR. Společnost Rocket Sience Group LLC je schopna údaje příjemců využívat v pseudonymizované formě, tedy bez přiřazení ke konkrétnímu uživateli, pro účely optimalizace nebo zlepšování vlastních služeb, například technické optimalizace distribuce nebo zobrazování newsletteru nebo využití pro statistické účely. Mailchimp však údaje příjemců newsletteru sám nevyužívá k vlastnímu oslovování příjemců, ani jejich údaje neposkytuje třetím stranám. Newsletter obsahuje sledovací pixel, který je volán při otevření newsletteru z našeho serveru, nebo ze serveru poskytovatele distribuce, je-li využíván. V této souvislosti se využívají zejména technické informace, jako informace o prohlížeči a vašem systému, ale také vaše IP adresa a čas volání. Tyto osobní údaje získané prostřednictvím sledovacího pixelu správce osobních údajů ukládá a vyhodnocuje za účelem optimalizace distribuce newsletteru a pro přizpůsobení obsahu dalších newsletterů podle zájmů subjektu údajů. Tyto osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.

8. Žádosti o místo

Žádosti o místo ve společnosti SFS Group Germany GmbH Industrial End Markets – GESIPA®
Tato sekce se týká žádostí o místo, které nám budou doručeny prostřednictvím našich webových stránek www.gesipa.de nebo z našeho portálu kariéry gesipa-portal.rexx-recruitment.com/de.

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud společnosti SFS Group Germany GmbH Industrial End Markets – GESIPA® zašlete žádost o nabízené volné místo, budeme zpracovávat veškeré údaje a informace o vaší adrese, komunikaci a o vaší žádosti o místo, které nám pro účely žádosti o místo poskytnete. Zpracování osobních údajů je omezeno na realizaci výběrového řízení.

b. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování vaší žádosti o místo a informací, které jste nám pro účely žádosti o místo poskytli, je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a § 26 I Zákona na ochranu osobních údajů.
Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním vaší žádosti o místo, je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a § 26 I Zákona na ochranu osobních údajů dalším právním základem.

c. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich údajů k žádosti o místo a veškerých informací, které jste nám spolu s vaší žádostí o místo poskytli, je realizace výběrového řízení. Ke zpracování osobních údajů patří také případné kontaktování vás v souvislosti s výběrovým řízením.

d. Doba uložení

Pokud vás na základě výběrového řízení nepřijmeme do naší společnosti, vaše údaje a informace, které jste nám poskytli v souvislosti se svojí žádostí o místo, budou vymazány 12 měsíců po ukončení výběrového řízení. Uložení do té doby slouží pro účely dokumentace.
Pokud by v souvislosti s vaší žádostí o místo došlo k uzavření pracovního poměru se společností GESIPA, budou vaše akta z výběrového řízení založena do osobní složky zaměstnance.
Pokud nám dáte svůj souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů, abychom vás v budoucnu mohli informovat o vhodných nabídkách pracovních míst, budeme vaše osobní údaje ukládat až do odvolání vašeho souhlasu.

e. Poskytování třetím stranám

Poskytování vašich údajů a informací zaslaných nám v souvislosti s vaší žádostí o místo třetím stranám se zásadně neprovádí.
Zpracování osobních údajů slouží výhradně pro účely zpracování vaší žádosti o místo.
Pokud nám udělíte svůj souhlas, mohou být vaše údaje a informace poskytnuté nám v souvislosti s vaší žádostí o místo případně poskytnuty ostatním společnostem koncernu Böllhoff, kde budou zpracovány.

f. Možnost odvolání a výmazu

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s vaší žádostí o místo kdykoliv odvolat. Odvolání nemění nic na zákonnosti zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním.
Pokud chcete vznést námitku proti uložení vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím písemně.
V takovém případě nebude možné ve výběrovém řízení pokračovat. Odvolání souhlasu a vznesení námitky můžete kdykoliv provést oznámením zaslaným na tuto adresu:

SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf
Německo
E-mail: jobs@gesipa.com

9. Bezpečnost osobních údajů / bezpečný přenos dat

Naše systémy IT zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti neoprávněným přístupům, poskytování, zadávání, ztrátě, šíření a pozměňování neoprávněnými osobami.
Přenos osobních údajů na naše webové prezentace je zajištěn aktuálními technickými standardy.

10. Používání kontaktních údajů

Pokud nás kontaktujete některou nabízenou možností kontaktování, budou vaše údaje uloženy, aby bylo možné k nim přistupovat pro účely zpracování a vyřízení vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

11. Vaše práva

Na vyžádání vám bezplatně sdělíme, zda zpracováváme vaše osobní údaje a případně jaké osobní údaje o vás máme uložené.
Pokud váš požadavek nebude kolidovat se zákonným uchováváním osobních údajů (např. archivace údajů), máte právo na opravu nesprávných údajů a na výmaz vašich osobních údajů (do budoucna).
Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoliv vznést námitku. Vaše osobní údaje v případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat, s výjimkou případů, kdy bychom doložili závažné důvody převažující vaše práva a svobody, nebo pokud by zpracování osobních údajů posloužilo k výkonu nebo ochraně právních nároků.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv v budoucnosti odvolat bez uvedení důvodů.

12. Kontakty

Správcem vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je:

SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstraße 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti GESIPA®:
Ben Hansen
E-mail: b.hansen_ett_@bendigital_dot_.de

13. Vyloučení odpovědnosti

Jako poskytovatel jsme odpovědní za obsah námi zveřejňovaných informací v souladu s obecně platnými zákonnými předpisy. Informace zveřejňované na našich webových stránkách jsou zpracovávány a aktualizovány s nejlepším vědomím a svědomím. Neposkytujeme však záruku za úplnost, správnost a permanentní aktuálnost zveřejněných údajů. Totéž platí také pro všechna propojení („odkazy“), na které tyto webové stránky přímo nebo nepřímo odkazují. Neodpovídáme za obsah externích stránek, které jsou dostupné pod takovýmito odkazy.
Vyhrazujeme si právo provádění změn nebo doplnění zveřejněných informací bez předchozího upozornění.