A+ A-

Naše iniciativy

Odpovědnost přebíráme nejenom v rámci koncernu GESIPA®, ale také mimo něj podporujeme a propagujeme nejrůznější společenské projekty, které jsou v souladu s námi a s našimi podnikovými hodnotami. Již mnoho let se angažujeme

ve prospěch regionálního dorostu, ale také ve prospěch sportovních projektů. Regionálně se navíc jednotlivé pobočky GESIPA® angažují při nejrůznějších vzdělávacích tématech a akcích.