A+ A-

GESIPA®

Tiráž

SFS Group CZ s.r.o.
Industrial End Markets – GESIPA®

Škrobárenská 482/4
617 00 Brno-Komárov
T +420 543 21
info@gesipa.cz

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 9398
DIČ: CZ64827593
Jednatel: Jindřiška Vymazalová       

Pracovník odpovědný za obsah: Andrea Lawitschka (vedoucí marketingu) Použité fotografie: Jupiterimages, pixabay, fotolia, iStock, d2 dintelmann Photography a SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA®

Tiráž platí také pro profily v sociálních médiích:
Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, XING, Instagram Právní informace: Všechny údaje zobrazené a použité na těchto internetových stránkách (obrázky, videa, grafiky, loga apod.) jsou výhradním vlastnictvím společnosti SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA®. Použití výše uvedených údajů je povoleno pouze na základě našeho přechozího souhlasu nebo v případě zvláštní dohody. Všechna práva vyhrazena.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře .