A+ A-

Obchodní úsek

Distribution & Retail

Společnost GESIPA® tradičně úzce spolupracuje se specializovaným obchodem. Obchodní úsek distribuce a prodeje má v tuzemsku i v zahraničí k dispozici celoplošné pokrytí obchodním zastoupením, které kompetentně podporuje specializovaný obchod ve všech záležitostech souvisejících s nýtovací technologií. Podpora zahrnuje poradenství a školení u vás, pravidelnou účast na akcích našich obchodních partnerů nebo svazů, například na

interních výstavách. Společnost GESIPA® svými reklamními stojany, jako například známými stojany Profi Center, poskytuje účinnou prodejní podporu. Kromě toho mohou obchodní zástupci kdykoliv čerpat odborné zkušenosti a využívat podporu z jiných obchodních úseků společnosti GESIPA®, a díky tomu poskytovat optimální poradenství související s oblastí nýtovací technologie.

Prezentace zboží GESIPA® ve specializovaném obchodě

Chtěli byste také v budoucnu nabízet produkty GESIPA® ve vašem specializovaném oboru nebo to již děláte? Nabízíme Vám atraktivní řešení pro Vaši prodejní plochu. Prodejní stěna GESIPA® přitahuje maximální pozornost specializovaných prodejců a obratně připravuje naši širokou škálu produktů týkajících se nýtovací technologie. Nenabízí vaše prodejní plocha potřebný prostor pro prodejní zeď GESIPA®? Žádný problém-s prostorově úsporným, otočným Profi-Center je profesionální prezentace zboží optimálně možná na nejmenším prostoru. Zjistěte více o možnostech prezentace prodejního místa GESIPA® a naší široké nabídce produktů. V případě zájmu nebo dalších dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich obchodních zástupců. Rádi s vámi také probereme individuální přání při prezentaci zboží.

Společnost GESIPA® na národních a mezinárodních veletrzích a výstavách

Společnost GESIPA® má v Německu v současné době zastoupení na cca 60 interních výstav ročně. Pro obchod jsou informace stejně tak důležité, jako produkty. S rostoucí rozmanitostí nabídky nejsou jednotlivé produkty v celém objemu zřejmé samy o sobě, proto je čím dál důležitější výměna zkušeností a vztah založený na důvěře. Je zapotřebí navazovat kontakty. To probíhá tradičně na veletrzích a výstavách při přímém jednání s obchodními partnery. Býváme pravidelně zastoupeni na interních výstavách, které probíhají přímo u našich odborných prodejců a partnerů v jejich provozovnách, na předních mezinárodních veletrzích v oboru, jako například FastenerFair nebo EuroBLECH, ale také na veletrzích mimo Německa. S důvěrou nás kontaktujte, rádi vám poradíme na vaší příští interní výstavě. 

Rádi vám poradíme
Kontakt