A+ A-

Prohlášení o shodě

Všechny produkty GESIPA® splňují požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Pokud byste přesto potřebovali 

prohlášení o shodě ke zvláštnímu produktu, kontaktujte nás prosím. 

Potřebujete prohlášení o shodě? Kontaktujte nás. Pomůžeme vám a jsme k dispozici pro vaše dotazy.

Vyřešte prosím níže uvedený problém, abychom si byli jisti, že jste to vy.
captcha