A+ A-

Nýtovací matice

Spolehlivý závit pro různé obory

Nýtovací matice a maticové trny se používají v nejrůznějších průmyslových a řemeslných oborech, všude tam, kde je potřeba vytvořit nosný a rozebíratelný spoj. K běžným průmyslovým oborům patří automobilový průmysl, bílá technika, topná zařízení a

klimatizace, montáže solárních zařízení, elektronika nebo stavebnictví. V kompetenčním středisku GESIPA® v Keighley, Anglie, se v úzké spolupráci s našimi techniky v Německu vyvíjí a vyrábí také speciální řešení.

Máte dotazy?

Jaké je to správné nýtovací nářadí pro vás? Nebo jaké nýty může osazovat které nářadí? Neváhejte a s důvěrou nás kontaktujte, rádi vám poradíme!
Najít kontaktní osobu

Co je slepá nýtovací matice?

závitový dutý nýt. Osazení lze provádět naslepo, to znamená do materiálu s přístupem pouze z jedné strany. Právě díky tomu je jednoduchost nýtovací matice tak geniální. Nýtovací matice GESIPA® jsou spojovací prvky, které umožňují zhotovení závitu s vysokou nosností pro účely zhotovení rozebíratelného spoje tenkých a pouze jednostranně přístupných dílů.  Často je osazení nýtovacích matic u dutých profilů a jednostranně přístupných konstrukčních dílů jedinou možností osazení závitu do tenkých nebo měkkých materiálů. Závit je osazen několika pohyby ruky. Rychle, bezpečně a spolehlivě. Nýtovací matice a nářadí GESIPA®

krátkými časy zpracování a dlouhou životností, a tím přispívá k optimalizaci nákladů. Díky vlastní výrobě spojovacích prvků ve výrobních závodech GESIPA® lze ekonomicky a efektivně realizovat specifické požadavky zákazníků. Nýtovací matice se například používají v nejrůznějších průmyslových a řemeslných oborech, všude tam, kde je zapotřebí vytvořit nosný a rozebíratelný spoj, například v oborech automobilového průmyslu, bílého zboží, elektroniky, potravinářského průmyslu, solárním průmyslu nebo při výrobě topení a klimatizačních zařízení.

Jak se nýtovací matice vyrábí?

Opěrná hlava je část nýtovací matice, která dosedá na viditelné straně spojovaného dílu. Uživatel má přitom možnost volby mezi těmito variantami: Nýtovací matice s plochou hlavou zajišťuje velkou dosedací plochu na spojovaném dílu. Pro minimální přesah nýtovací matice a tedy pro dosažení téměř rovného spoje montovaného dílu použijte nýtovací matici s malou hlavou. Konečně jsou k dispozici také nýtovací matice se zápustnou hlavou, jejichž použití je vhodné pro rovné povrchy se zahloubeným otvorem. Dřík je část nýtovací matice, který se při procesu nýtování deformuje, a který upevní nýtovací matici v konstrukčním dílu. Přitom se vytvoří takzvaná uzavírací hlava. Uživatel má na výběr následující varianty dříků: Kulatý dřík, vroubkovaný dřík nebo hranatý dřík (šestihranný nebo čtyřhranný).
Materiál si zákazník zvolí sám: Nýtovací matice se vyrábí specificky pro danou aplikaci z oceli, hliníku nebo nerezové oceli.

Jak se zpracovává nýtovací matice?

Pomocí nýtovacích matic lze osazovat závity do tenkých materiálů bez použití závitníků. Materiál, do kterého se má nýtovací matice osadit, musí být opatřen otvorem, který je alespoň o 0,1 mm větší, než je průměr nýtovací matice. Nýtovací matici lze potom našroubovat na závitový trn příslušného nýtovacího nářadí. Nýtovací matice se vkládá do otvoru z jedné strany. Délka se přitom řídí tloušťkou materiálu. Ať už se jedná o osazování ručními kleštěmi nebo automatickou nýtovací pistolí, nýtovací matice se zdeformuje a přizpůsobí se nýtovanému materiálu. Nyní lze vyšroubovat závitový trn. Nýtovací matice GESIPA® umožňuje spojovat další obrobky s materiálem.

Výhody na první pohled

  • Snadná a rychlá montáž s jednostranným přístupem k montovanému dílu
  • Osazování kvalitních závitů do tenkých a měkkých materiálů (ocel, hliník, magnézium, plasty apod.)
  • Žádné tepelné ovlivnění obrobku a díky tomu žádné deformace teplem nebo poškození povrchu konstrukčních dílů
  • Není nutné další opracování
  • Vysoká flexibilita a spolehlivost procesu
  • Nízké investice do montážních pomůcek
  • Univerzální použitelnost, včetně hybridních spojů a spojování měkkých materiálů
  • Zhotovování vodotěsných a plynotěsných spojů
  • Žádné emise tepla, kouře a svařovacích plynů do okolí, a díky tomu žádné ovlivňování (ohrožení) člověka i životního prostředí

Další otázky týkající se slepých nýtovacích matic?

Níže uvádíme odpovědi na otevřené otázky.

V zásadě je třeba poznamenat, že slepá nýtovací matice byla vyvinuta tak, aby po instalaci zůstala trvale v obrobku. V případě potřeby lze nainstalovanou slepou nýtovací matici z obrobku odstranit pomocí vhodného nástroje. Existuje však riziko poškození obrobku, proto je třeba při práci s tímto nástrojem dbát zvýšené opatrnosti. Demontáž by měl provádět specializovaný personál a s velkou opatrností, zejména pokud je obrobek důležitý pro funkčnost. Je třeba také poznamenat, že sejmutou nýtovací matici nelze znovu použít. Pokud má být matice slepého nýtu znovu namontována na stejné místo, musí být použita nová.

Slepé nýtovací matice se používají v nejrůznějších odvětvích a průmyslových oborech. Jedním z dobře známých průmyslových odvětví, kde se nýtovací matice často používají, je automobilový průmysl. Slepé nýtovací matice se zde používají například k bezpečnému upevnění přístrojových desek, obložení nebo jiných dílů. V elektronickém průmyslu se nýtovací matice používají k upevnění desek plošných spojů, krytů nebo jiných součástí. Slepé nýtovací matice se používají také při výrobě strojů a sestav ke spojení několika součástí. Tím se usnadňuje montáž a demontáž dílů bez poškození závitů. Mezi další oblasti, kde se slepé nýtovací matice obecně používají, patří stavebnictví, např. při výrobě obkladů, při výrobě nábytku a v leteckém průmyslu. Existuje mnoho dalších oblastí použití slepých nýtovacích matic a zvláštností je, že pro každé použití existuje vhodná nýtovací matice.

Slepá nýtovací matice je v zásadě dutý nýt se závitem. Do obrobku ji lze vložit naslepo, tj. s přístupem pouze z jedné strany. Právě díky této jednoduchosti je slepá nýtovací matice tak chytrá. Slepé nýtovací matice GESIPA® jsou spojovací prvky, které lze použít k vytvoření silného závitu pro rozebíratelné spojení, zejména u tenkých obrobků, ke kterým je přístup pouze z jedné strany. Použití slepých nýtovacích matic je často jediným řešením pro vytvoření závitu na tenkých nebo měkkých součástech s dutými profily a součástech, které jsou přístupné pouze z jedné strany. Závit lze připevnit v několika jednoduchých krocích. Rychlé, bezpečné a spolehlivé.

Díky vlastní výrobě spojovacích prvků v kompetenčních centrech GESIPA® lze ekonomicky a efektivně realizovat specifické požadavky zákazníků. Slepé nýtovací matice se používají například v široké škále průmyslových a obchodních aplikací všude tam, kde je vyžadováno pevné a rozebíratelné spojení, například v automobilovém průmyslu, bílé technice, elektronice, potravinářství, solární technice nebo vytápění a klimatizaci.

Další produkty v oblasti technologie nýtovacích matic

Vhodné nýtovací nářadí a nýtovací matice pro každé použití