A+ A-

GESIPA®

Hodnoty, které jsou pro nás důležité

Ve společnosti s obchodní činností v různých zemích a kulturách je zapotřebí maximum vzájemného pochopení a důvěry. Společné hodnoty představují k tomu důležitý základ a slouží jako pomůcka při rozhodování. Naše hodnoty

v koncernu GESIPA® platí pro všechny zaměstnance mezi sebou, ale také pro naše zákazníky a partnery. Hodnoty, kterými společnosti GESIPA® žije, jsou tím, co utváří naši spolupráci a činí nás úspěšnými.

Cíle podnikání

Ve společnosti GESIPA® se neustále klademe vysoké cíle a hodnotíme naše výsledky. Přitom neuvažujeme pouze v malých krocích, ale naše cíle plánujeme dlouhodobě, protože chceme být úspěšní i v budoucnosti. Prioritou naší práce je poskytnout našim zákazníkům a partnerům maximální užitek a angažovat se v jejich prospěch. Naše každodenní práce je ovlivňována vlastní odpovědností a jednáním s orientací na úspěch. Přitom vyvíjíme iniciativu a vždy máme odvahu riskovat, ale také preferujeme jednoduchost.

Pozitivní přístup a nadšení

Soustavně vyvíjíme nové invence a přitom jsme připravení ke změnám a rychlí v realizaci. To samozřejmě může přinášet výzvy, ale ve společnosti GESIPA® máme potřebnou vytrvalost i sílu, abychom změny přestáli. Změny a výzvy skýtají pro celý koncern GESIPA® příležitosti k neustálému zlepšování. Naše nadšení z našich produktů a služeb rádi sdílíme s našimi obchodními partnery a kolegy v práci.

Zkušenost a kompetence

Společnost GESIPA® může být jenom tak dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Znalostní management pro nás má důležitou roli a pro nás je stále důležité, abychom našim zaměstnancům poskytovali znalosti a zkušenosti, a abychom je dále vzdělávali. Naši zaměstnanci jsou nadprůměrně kvalifikovaní.

Týmová spolupráce

Znalosti týmu jsou větší a hlubší než znalosti jednotlivých zaměstnanců. Obzvlášť velký důraz klademe na komunikaci a respektujeme různé názory. Při týmové práci nesmí být zadržovány informace, protože týmová práce je důležitější a inspirativnější než osobní ambice.

Poctivost a vzájemný respekt

Chyby se stávají, to nepopíráme. Pokud nastane chyba v rámci koncernu GESIPA®, je pro nás důležité, abychom o ní hovořili, a abychom si chyby také přiznávali. Ve společnosti GESIPA® je obzvlášť důležité individuální uznání každého jednotlivého zaměstnance.

Důvěra a spolehlivost

Našim zaměstnancům a obchodním partnerům dáváme důvěru, protože bez důvěry by nebyl možný úspěšný vztah a spolupráce s kolegy a partnery. Jsme spolehliví a v případě odchylek od dohodnutých informací vnímáme naši povinnost zajistit nápravu.