A+ A-

SLUŽBY GESIPA®

U nás se Služby píší s velkým S.

Naše zákaznické služby se vyznačují vzájemně rostlým spojením založeným na důvěře. Poskytneme vám určeného kontaktního pracovníka, který vám bude poskytovat komplexní poradenství ve všech záležitostech souvisejících s nýtovací technologií. Naši obchodní zástupci jsou vždy k dispozici v daném regionu a díky tomu mohou rychle reagovat na vaše požadavky. Prostřednictvím husté sítě

obchodních zastoupení, partnerských spoluprací s nákupními svazy a mezinárodní spolupráci s celoplošnými obchodními partnery zaručujeme našim zákazníkům nejenom celosvětovou dostupnost všech produktů GESIPA®, ale také dokonalé služby.

Množství servisních služeb* z jednoho zdroje

Služby společnosti GESIPA® jsou rozmanité a dokonale přizpůsobené požadavkům našich zákazníků. Ať už se jedná o uvedení do provozu nebo opravu našeho nářadí nebo školení v našem předváděcím a školicím středisku – nabízíme vám rozsáhlé služby. * Tyto nabídky služeb se liší v jednotlivých zemích a vycházejí z nabídek pobočky ve Walldorfu/Německo.

01 Servisní smlouvy

01 Servisní smlouvy

Pro zajištění hladkých procesů a průběhu výroby je nezbytné pravidelné provádění údržby a servisu. To tvoří základ vysoké dostupnosti vašich výrobních zařízení, díky čemuž jsou minimalizovány výpadky a tím šetřeny náklady. Kromě toho se zvyšuje bezpečnost vašeho provozu, která chrání vaše pracovníky.

02 Odborné přednášky

02 Odborné přednášky

Ať již v našem předváděcím středisku, ve vaší firmě nebo na konferencích: ve výběru místa a času konání jsme flexibilní! Samozřejmě jsou možné přednášky specifické pro danou cílovou skupinu.

03 Školení

03 Školení

Zaměstnance našich zákazníků vyškolíme ve vlastních školicích střediscích nebo v případě potřeby i na místě. Inovativní nabídka školení zahrnuje zaškolení práce s nářadím, GAV, základní a nástavbová školení.

04 Uvedení do provozu

04 Uvedení do provozu

Po dokončení stroje přebírá péči o zákazníka náš výkonný servisní tým. Servisní tým uvede stroj do provozu a také zajišťuje údržbu strojů.

05 Pronájem náhradního nářadí

05 Pronájem náhradního nářadí

Pro zajištění hladkého průběhu vaší práce vám nabízíme nářadí k pronájmu. To budete mít k dispozici po dobu provádění údržby a opravy. Nebo pokud nejste schopni pokrýt výrobní špičky kapacitami vlastního nářadí. Rádi vám pomůžeme!

06 Provozní kalibrace

06 Provozní kalibrace

Při provozní kalibraci se provádí kalibrování nýtovacího nářadí s monitorováním procesu podle platných zkušebních předpisů. Obnovování etalonů, které se přitom používají, je zajištěno pravidelnou kontrolou kontrolních pomůcek. Rádi provedeme kalibraci také přímo ve vaší provozovně.

07 Aktualizace firmware

07 Aktualizace firmware

Na požádání jsou k dispozici aktualizace firmwaru, které aktualizují firmware vašich pracovních zařízení, aby mohlo stále spolehlivě, bezpečně a výkonně fungovat.

08 Servis

08 Servis

Se zpracovatelským zařízením od servisu GESIPA®: můžete se spolehnout na nejvyšší kvalitu. V případě nutnosti opravy vám náš odborný personál rychle a spolehlivě pomůže.

Výhody servisu GESIPA®:

  • Opravy provádí kvalifikovaný odborný personál
  • Použití originálních náhradních dílů
  • Kontrola bezpečnosti po každé opravě
  • Poskytnutí záruky a dostupnost zařízení
09 Předsériové vzorkování (PPAP, VDA 2)

09 Předsériové vzorkování (PPAP, VDA 2)

Při předsériovém vzorkování bude doloženo, že před zahájením série byly splněny všechny požadavky zákazníka dohodnuté ve specifikaci produktu a procesu (např. zákony, normy). Totéž platí také pro každoroční periodické revize.

10 Servis po celém světě

10 Servis po celém světě

Přes 700 zaměstnanců v šesti výrobních závodech na celém světě a z toho ve třech provozovnách v Německu zajišťuje s velkou angažovaností a vášní kvalitní a inovativní produkty.  Prodej v zahraničí zajišťuje dvanáct dceřiných společností a více než čtyřicet zahraničních zastoupení.