A+ A-

Obchodní úsek

Industrial Riveting

Obchodní úsek Industrial Riveting obsluhuje zákazníky a aplikace na celém světě, kteří spadají do skupiny „obecného průmyslu“. Pro společnost GESIPA® je tato definice synonymní s obecně zavedeným pojmem „neautomobilový průmysl“. Podle filozofie společnosti GESIPA® se tento úsek orientuje na aplikaci a díky tomu je velmi individuálně přizpůsoben již na počátku vývoje odsouhlaseným postupům podle požadavků zákazníků. Z toho vyplývá rozhodující přidaná hodnota pro zákazníka – individuální zakázkové řešení!

Tento postup obchodní úsek Industrial Riveting zdokonaloval díky svým zkušenostem, proto je také svými dlouholetými partnery vnímán jako odborník. Kromě toho je komplexnost vždy hlavní prioritou v rámci péče o zákazníky. To znamená, že naši zákazníci nezískají pouze spojovací prvek vyrobený na míru, ale také komplexní poradenství a ekonomické návrhy v souvislosti s optimalizací zařízení a pracoviště. Cílem přitom je co možná nejvíc ekonomické a praktické řešení, které přináší dlouhodobou spokojenost!

Máte dotazy?

Kontaktujte nás ještě dnes a vysvětlete nám své požadavky. Jsme tu, abychom vám pomohli!
Kontakt

Různé segmenty trhu

Často jsou požadavky a přání v rámci skupiny zákazníků velmi podobné. Aby zaměstnanci obchodní jednotky Industrial Riveting mohli tyto požadavky plnit co nejefektivněji, jsou skupiny zákazníků s podobnými požadavky seskupeny do tržních segmentů. To je pro lepší přehlednost, což nám v konečném důsledku umožňuje rychle reagovat a ukazuje zajímavé synergie.

Průmyslová kovovýroba

Průmyslová kovovýroba

montáží bednění. Všimněte si někdy na nejbližší stavbě domu ve vašem okolí, jaké desky se používají na vymezení prostoru pro ještě tekutý beton v průběhu vytvrzovacího procesu. Velmi pravděpodobně bude výrobcem těchto desek některý z našich zákazníků. Tyto desky jsou vyrobeny z několika vrstev, které se přednostně spojují nýtováním.

Kromě toho do tohoto segmentu trhu také spadá výroba lešení, žebříků a pódií. Až příště polezete na žebřík, všimnete si, kolik trhacích nýtů upevňuje jednotlivé prvky – budete se divit! Nýtovací technologie zde umožňuje především vysokou pevnost spoje a konstrukce zajištěné proti krádeži.

Klimatizační technika

Klimatizační technika

topení a klimatizačních zařízení. Především se nýtují konstrukce skříní tvořené z různých materiálů, jako ocel, hliník nebo plast. Kromě skříně se nýtují také opěrné příčné nosníky s cílem zajištění vysoké tuhosti. K přednostem oceňovaným našimi zákazníky patří vysoký potenciál automatizace a maximálně rychlý proces zpracování v porovnání se šroubovými spoji.

Kovovýroba a elektro

Kovovýroba a elektro

solárních technologií, bílého zboží a světelné techniky. Solární technologie jsou přitom vnímány jako nejvíce rozvíjející se trh. Trhací nýty se v tomto segmentu používají především při montáži nosných konstrukcí, a to jak na volném prostranství, tak také na střešní montáže.

Výrobci bílého zboží rovněž často využívají technologii nýtování. Například upevnění bubnu pračky vysokopevnostními trhacími nýty, které odolávají vysokým silám vznikajícím při odstřeďování.

Ve světelné technice se trhací nýty používají mimo jiné k upevnění tělesa. Zásobníkové nýty, které jsou ve velkém množství nasazené na jednom trnu, jsou pro tento účel obzvlášť vhodné. Lze je rychle zpracovávat a zaručují vysokou produktivitu. Pod heslem Technologie Speed Rivet naleznete další podrobností o této technologii. Kromě toho se konvenční trhací nýty hodí na montáž světelných lišt na stropy a stěny.

Sektor dopravy

Sektor dopravy

Sektor dopravy se obecně dělí na úseky dopravy osob a dopravy zboží. K dopravě osob patří výtahy, eskalátory, lanovky a kolejová vozidla. Stejně jako ve většině ostatních segmentů zde trhací nýty přispívají k vyšší pevnosti spoje a umožňují vysokou rychlost výroby.

Segment dopravy zboží představuje podle obratu největší podíl obchodního úseku průmyslových aplikací. Známí výrobci kamionových návěsů přitom patří k našim zákazníkům. Téměř všechno je na těchto výrobcích snýtováno: Dveře, bočnice, klanice, střechy, abychom uvedli alespoň několik příkladů. Na návěsech se nachází velké množství aplikací. Jejich obsluhu zajišťuje GESIPA® pouze malým množstvím spojovacích prvků z důvodu minimalizace logistických nákladů.

Navíc výrobci nástaveb nákladních automobilů, klasickým příkladem je vozidlo DHL, a přívěsů k osobním automobilům volí osvědčenou technologii nýtování. Běžný přívěs nabízený ve stavebninách například obsahuje přibližně 100 vysokopevnostních trhacích nýtů! Speciální slitina oceli dává těmto spojovacím prvkům jejich vysokou pevnost. Celkově představuje segment dopravy celosvětově rychle rostoucí trh, který je v dnešní konzumní společnosti velmi důležitý.

Skladová technika

Skladová technika

výrobce regálové techniky výhodné použití nýtovací technologie. Do tohoto segmentu patří také manipulační prostředky, které v kombinaci s regálovou technikou tvoří plně automatická logistická střediska, která jsou často využívána v centrálních skladech velkých potravinových řetězců. Nýtování má klíčový význam zejména při upevňování nosných prvků, jako jsou příčné nosníky. A v neposlední řadě se nýtují také nabíjecí stanice manipulační techniky.

Přidaná hodnota pro zákazníky

Obchodní úsek Průmyslové aplikace je vybudován na dlouhodobém a udržitelném partnerství a vzájemné důvěře, což našim zákazníkům přináší zejména tyto výhody:

  • Dostupnost: Jsme dostupní, kdykoliv zákazník potřebuje naši pomoc
  • Orientace a servisní pohotovost: Problémy našich zákazníků bereme velmi vážně a zajistíme nápravu
  • Rychlost: Nabízíme rychlou podporu
  • Spolehlivost a důvěra:Dodržíme to, co slíbíme
  • Vysoká kvalita produktu:Naše řešení vykazují nadprůměrně vysokou hodnotu pro zákazníka, která zajišťuje dlouhodobou funkčnost.
  • Komplexnost: V případě požadavku připravíme komplexní řešení zahrnující spojovací prvek, technologii zpracování a optimalizaci pracoviště