A+ A-

GESIPA® Thal

Pobočky na celém světě

GESIPA® Thal

1917

Historie výrobního závodu GESIPA® v Thalu sahá ještě daleko do doby před vlastním založením společnosti GESIPA ve Frankfurtu roku 1955. V roce 1917 došlo k převzetí pozemku továrny na výrobu kamen Weißenburg, na jejímž místě byla založena továrna na výrobu hřebíků a nýtů se 6 zaměstnanci – firma Krebs und Naber GmbH.

GESIPA® Thal

1919

V roce 1919 proběhlo první rozšíření provozovny. Přibyla zde drátovna s mořírnou a žíhárnou.

GESIPA® Thal

1925

V roce 1925 probíhá výstavba skladu a galvanovny v Thalu. O pouhé tři roky později, v roce 1928 přebírá společnost Krebs und Naber GmbH továrnu na výrobu nýtů Dreye & Collenbusch v Sömmerda (Durynsko) a její výrobu v roce 1930 přemísťuje do hlavní provozovny v Thalu.

GESIPA® Thal

1934

Dochází ke zrušení společenské smlouvy mezi Wilhelmem Naberem a Johannem Krebsem. Společnost od tohoto okamžiku funguje pouze jako Metallwerk Wilhlem Naber GmbH.

GESIPA® Thal

1936

Dochází k rozšíření výrobních ploch o 600 m² (týká se správní budovy, strojní haly a sociálního zázemí). Společnost Wilhelm Naber GmbH zaměstnává přes 150 zaměstnanců.

GESIPA® Thal

1937

V roce 1937 zřizuje majitel společnosti rekreační objekt pro zaměstnance v Thalu. V roce 1941 dochází k explozi v galvanovně, která způsobuje těžké poškození výrobních hal. Obnova budovy byla ukončena v roce 1942.

GESIPA® Thal

1945

Majitelé byli nuceně vyvlastněni, což znamená konec soukromého podnikání společnosti Wilhelm Naber GmbH.

GESIPA® Thal

1946

V roce 1946 se výroba nýtů téměř zastavuje. Nicméně do roku 1950 se společnost zotavila natolik, že lze navýšit výrobní kapacity novostavbou mořírny a žíhárny drátu. Od nynějška se podnikání orientuje na výrobu drátu pro vlastní spotřebu, ale i pro jiné odběratele.

GESIPA® Thal

1952

V roce 1952 začíná výroba rozvidlených nýtů pro kožedělný průmysl a výrobu kufrů ve výrobním závodu v Thalu.

GESIPA® Thal

1969

Výroba hřebíků je v roce 1969 ve výrobním závodu na nýty a hřebíky zastavena.

GESIPA® Thal

1972

V roce 1972 zahajuje výrobní závod na nýty a hřebíky v Thalu/Durynsku výrobu trhacích nýtů. Kapacity výroby trhacích nýtů jsou v následujících letech až do roku 1980 významně rozšiřovány z důvodu vysoké poptávky.

GESIPA® Thal

1990

Provoz přechází pod správu. O rok později, v roce 1991, přebírá výrobní závod v Thalu společnost GESIPA Blindniettechnik GmbH a zahajuje výrobu s 67 zaměstnanci.

GESIPA® Thal

1992

V roce 1992 se koná 75. výročí výrobního závodu v Thalu. Kromě toho se staví další výrobní hala.

GESIPA® Thal

1994

V roce 1994 se také staví nový centrální sklad. V roce 1995 následuje demolice starých budov a rozšíření provozovny o další výrobní plochy a vybudování vlastního fitness studia.

GESIPA® Thal

2011

V roce 2011 se výrobní plocha společnosti GESIPA Blindniettechnik GmbH v Thalu znovu rozšiřuje o téměř 2 000 m².