A+ A-

Monitorování procesu nýtování a dokumentace funkcí

Komplexní systém řízení kvality

Systém monitorování procesu nýtování je nedílnou součástí systému GAV 8000 electronic. Kombinace použití dokumentace funkcí trhacích nýtů a využití monitorování procesu nýtování 

GAV 8000 electronic zaručuje technologicky spolehlivé spoje. Komplexní systém řízení kvality GESIPA® zaručuje přesnost a preciznost od prvního výrobního kroku až po osazený trhací nýt.

Integrované monitorování procesu nýtování

GAV 8000 electronic je automaticky vybaven monitorováním procesu nýtování GESIPA®, které uživateli nabízí mnoho výhod. Díky komplexnímu konceptu kvality je zaručena optimální spolehlivost procesu. Navíc odpadá kalibrace systému v případě výměny nářadí. Díky snadné instalaci je možný nezávislý provoz zařízení. Mimoto jsou k dispozici rozhraní umožňující integrování řídicí jednotky.

Systém řízení kvality

Systém řízení kvality GESIPA® zaručuje přesnost a přesnost od prvního výrobního kroku až po hotový trhací nýt. Kombinace použití funkční dokumentace a sledování procesu nastavování elektroniky GAV 8000 zaručuje spolehlivé připojení. Kompletní systém managementu kvality se skládá ze tří oblastí:

  • Kontrola rozměrů
  • Kontrola funkcí
  • Monitorování procesu nýtování

Kontrola rozměrů a funkcí se provádí ve výrobním závodu GESIPA®, monitorování procesu nýtování probíhá živě přímo ve výrobě.

Dokumentace funkcí – nýtovací křivka

Pro každou výrobní dávku slepých nýtů specifických pro aplikaci se měřící křivka měří v kalibrovaných testovacích zařízeních spolu s dalšími parametry. Výsledky měření deformace hřídele, chování při prokluzu, zatížení při přetržení trnu a utahovací síle se porovnávají s cílovými hodnotami, aby se zajistilo, že slepý nýt se přetvoří podle požadavků aplikace a vytvoří bezpečné spojení.

Dokumentace funkcí – vylisovací síla trnu

Pomocí vytlačovací jehly se vylisuje zbytek nýtovacího trnu, který zůstane držet v osazeném nýtu. Podle průběhu naměření síly lze poznat, zda zbytek nýtovacího trnu je zajištěn a nemůže vypadnout a nebude způsobovat drnčení. Pouze pokud obě tyto hodnoty leží v tolerančním rozsahu, bude dávka schválena k expedici.

Monitorovaný proces – spolehlivý spoj

Bezpečnostní aplikace vyžadují při průmyslovém zpracování trhacích nýtů stoprocentně dohledatelnou kontrolu procesu nýtování. Nýtovací automat GAV 8000 electronic díky tomu umožňuje již od základního systému až po zařízení vybavená skenerem čárového kódu a procesním počítačem ekonomická řešení odpovídající příslušné aplikaci.