A+ A-

Příklad z praxe

Solární shrnovací střecha HORIZON společnosti DHP Technology

Oceněná solární shrnovací střecha HORIZON společnosti DHP Technology umožňuje díky své lehké konstrukci, efektivního shrnovacímu mechanismu a inteligentní senzorice použití všude tam, kde pevně nainstalované a obvyklé solární systémy jsou nerentabilní, nebo kde nejsou vůbec možné. Systém lehké konstrukce navíc umožňuje dvojnásobné využití užitkových ploch k získávání solární energie. Jeho skládací

mechanismus je zvláště účinný pro ty obtížné. Povětrnostní podmínky, jako je silný vítr, kroupy nebo sníh, protože se jednoduše sám složí a zasune do garáže určené k tomuto účelu. Z důvodu úspory času a vysoké úrovně spolehlivosti procesu se technologie dhp rozhodla použít náš nýtovací stroj GAV 8000. Kovové rámy pro solární panely jsou rychle a bezpečně nýtovány pomocí GAV.

Technologie dhp je inovativní start-up v oblasti obnovitelných energií. Svou vizí moderního zásobování energií chtějí stejnou měrou naplňovat požadavky životního prostředí, společnosti a ekonomiky.

Podrobnosti o projektu:

Spojení rámových prvků nýtovací technologií probíhá poloautomaticky. GAV 8000 nabízí oproti obvyklému pracovnímu zařízení velké množství výhod i při ručním zpracování. Přesná kontrola a dokumentace procesu nýtování umožňuje monitorování procesu nýtování. Díky automatickému podávání nýtů a odsávání nýtovacích trnů se celý proces ještě dále zjednodušuje.
„Díky tomu ušetříme mnoho času při montáži, kterou lze provádět i nezávisle na zaměstnancích,“ říká Fabian Vogelbacher, vedoucí výroby společnosti DHP Technology AG.

 

Díky GESIPA® GAV 8000 jsme navíc dobře vybaveni pro budoucnost, protože směr je jasný:
„V následujícím kroku chceme do spřažené automatické linky integrovat stávající monitorování procesu. U lehkých konstrukcí je zapotřebí každý nýt. Bude-li některý zapomenut nebo nebude-li správně přinýtován, signalizuje to monitorování procesu nýtování v budoucnu v reálním čase,“ říká Fabian Vogelbacher.
Cílem je, aby bylo možné později celý proces nýtování předat robotovi.
 

Modulární nýtovací automat na trhací nýty GESIPA® GAV 8000 byl vyvinut speciálně pro požadavky průmyslu. Všechny varianty lze integrovat do robotických zařízení. V porovnání s běžnými nýtovacími nástroji na trhací nýty jsou náklady i časová náročnost sníženy až o 50 %. Tento značný potenciál úspor kromě jiného souvisí s tím, že lze zpracovat až 40 trhacích nýtů za minutu v pracovním dosahu maximálně 5 metrů.

Více informací