A+ A-

Co je to nýtovací technologie?

Společnost GESIPA® vysvětluje

Plné nýty a poloduté nýty

Obchodní úsek Solid Riveting společnosti GESIPA® vyvíjí a vyrábí kromě běžných trhacích nýtů také plné nýty a poloduté nýty. Tento spojovací materiál představuje technologickou a ekonomickou alternativu ke šroubovým spojům nebo jiným spojovacím systémům, které jsou přístupné ze dvou stran.

Různé rozměry, materiály a konstrukce pokrývají různé případy použití. Výroba plných a polodutých nýtů vyplývá z individuálních požadavků zákazníků. Používají se v automobilovém průmyslu a v obecném průmyslu.

Plné nýty

Plné nýty jsou velmi starou technologií spojování, která umožňuje vysoce pevný nerozebíratelný spoj konstrukčních dílů tvarovým stykem.

Výroba:

Plné nýty se vyrábí v provozovně Gesipa Olpe technikou tváření za studena.

Postup nýtování:

Plné nýty se plasticky deformují nástrojem (držákem a podpěrou) a působením síly. Tvarový styk je dosažen tvářením a přitom dochází k vyplnění prostoru otvoru.

Použití:

Plné nýty se obvykle používají při výrobě ocelových konstrukcí, jeřábů, mostů a nádob. Také v oboru automobilového průmyslu, ale též při výrobě karoserií nebo rámů se používají plné nýty.

Hlavní vlastnosti a výhody plných a polodutých nýtů

Díky aplikačnímu poradenství a pomocí souběžně prováděných interních pokusů vyvíjí společnost GESIPA® zakázková řešení na míru. Plné nýty Solid Rivets jsou kompletně definovatelné a díky tomu je lze upravit pro každou speciální aplikaci, např. podle naší specifikace nýtu, jako je pevnost ve střihu, tahu nebo síla sevření a protikorozní ochrana i ve snýtovaném stavu.

  • Významně snížené celkové náklady v porovnání s oboustranně přístupným spojem, jako jsou například šroubové spoje nebo nýtovací čepy.
  • Vysoká pevnost v tahu a střihu
  • Žádné relativní pohyby díky optimálnímu přilnutí ke stěně otvoru, optimální například na konstrukci tahačů a návěsů
  • Nerozebíratelný spoj
  • Vysoká trvalá odolnost proti namáhání vibracemi
  • Vysoká protikorozní ochrana po snýtování aplikovaná termodifuzní metodou SheraBlack® s vlastním vyvinutým povrchem.

Poloduté nýty

Polodutý nýt je klasický jednodílný spojovací prvek určený k oboustrannému zpracování. Rozdíl oproti plnému nýtu je axiální otvor. Dřík je zčásti plný, zčásti dutý.

Výroba:

Poloduté nýty se vyrábí stejně jako plné nýty také metodou tváření lisováním za studena.

Postup nýtování:

Spojení je dosaženo působením axiálního tlaku na konec dříku. Duté nýty se na otevřeném konci zapřou trnem a zalemují namísto vytvarování hlavy.

Použití:

Možné oblasti použití polodutých nýtů jsou např. především nýty obložení spojek a brzd, ale také nápravy kol, kladky a klouby.

Protikorozní ochrana – vliv procesu nýtování

Proces nýtování může způsobit mechanické poškození protikorozní ochrany. Velká deformace nebo změny tvaru mohou mít za následek snížení tloušťky ochranného povlaku. Společnost GESIPA® Olpe vyvinula v interním procesu pomocí tepelně difuzního zařízení povrchovou úpravu SheraBlack®. Povrch po projití procesem nýtování splňuje požadavky na protikorozní ochranu.

Standardsherard a SheraBlack®

SheraBlack® je vlastní technologie protikorozní ochrany GESIPA®. Metodou tepelně difuzního pozinkování se mimo jiné nanese korozivzdorná slitina železa a zinku, která je vhodná pro všechny druhy litin a ocelí. Tato technologie nám umožňuje, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout potřebnou protikorozní ochranu.