A+ A-

Co je to nýtovací technologie?

Společnost GESIPA® vysvětluje

Nýtovací matice

závitový dutý nýt. Osazení lze provádět naslepo, to znamená do materiálu s přístupem pouze z jedné strany. Právě díky tomu je jednoduchost nýtovací matice tak geniální. Nýtovací matice GESIPA® jsou spojovací prvky, které umožňují zhotovení závitu s vysokou nosností pro účely zhotovení rozebíratelného spoje tenkých a pouze jednostranně přístupných dílů.  Často je osazení nýtovacích matic u dutých profilů a jednostranně přístupných konstrukčních dílů jedinou možností osazení závitu do tenkých nebo měkkých materiálů. Závit je osazen několika pohyby ruky. Rychle, bezpečně a spolehlivě. Nýtovací matice a nářadí GESIPA®

krátkými časy zpracování a dlouhou životností, a tím přispívá k optimalizaci nákladů. Díky vlastní výrobě spojovacích prvků ve výrobních závodech GESIPA® lze ekonomicky a efektivně realizovat specifické požadavky zákazníků. Nýtovací matice se například používají v nejrůznějších průmyslových a řemeslných oborech, všude tam, kde je zapotřebí vytvořit nosný a rozebíratelný spoj, například v oborech automobilového průmyslu, bílého zboží, elektroniky, potravinářského průmyslu, solárním průmyslu nebo při výrobě topení a klimatizačních zařízení.

Nýtovací matice – Přehled pojmů

Opěrná hlava je část nýtovací matice, která dosedá na viditelné straně spojovaného dílu. Uživatel má přitom možnost volby mezi těmito variantami: Nýtovací matice s plochou hlavou zajišťuje velkou dosedací plochu na spojovaném dílu. Pro minimální přesah nýtovací matice a tedy pro dosažení téměř rovného spoje montovaného dílu použijte nýtovací matici s malou hlavou. Konečně jsou k dispozici také nýtovací matice se zápustnou hlavou, jejichž použití je vhodné pro rovné povrchy se zahloubeným otvorem. Dřík je část nýtovací matice, který se při procesu nýtování deformuje, a který upevní nýtovací matici v konstrukčním dílu. Přitom se vytvoří takzvaná uzavírací hlava. Uživatel má na výběr následující varianty dříků: Kulatý dřík, vroubkovaný dřík nebo hranatý dřík (šestihranný nebo čtyřhranný).
Materiál si zákazník zvolí sám: Nýtovací matice se vyrábí specificky pro danou aplikaci z oceli, hliníku nebo nerezové oceli.

Proces zpracování

Pomocí nýtovacích matic lze osazovat závity do tenkých materiálů bez použití závitníků. Materiál, do kterého se má nýtovací matice osadit, musí být opatřen otvorem, který je alespoň o 0,1 mm větší, než je průměr nýtovací matice. Nýtovací matici lze potom našroubovat na závitový trn příslušného nýtovacího nářadí. Nýtovací matice se vkládá do otvoru z jedné strany. Délka se přitom řídí tloušťkou materiálu. Ať už se jedná o osazování ručními kleštěmi nebo automatickou nýtovací pistolí, nýtovací matice se zdeformuje a přizpůsobí se nýtovanému materiálu. Nyní lze vyšroubovat závitový trn. Nýtovací matice GESIPA® umožňuje spojovat další obrobky s materiálem.

Výhody na první pohled

  • Snadná a rychlá montáž s jednostranným přístupem k montovanému dílu
  • Osazování kvalitních závitů do tenkých a měkkých materiálů (ocel, hliník, magnézium, plasty apod.)
  • Žádné tepelné ovlivnění obrobku a díky tomu žádné deformace teplem nebo poškození povrchu konstrukčních dílů
  • Není nutné další opracování
  • Vysoká flexibilita a spolehlivost procesu
  • Nízké investice do montážních pomůcek
  • Univerzální použitelnost, včetně hybridních spojů a spojování měkkých materiálů
  • Zhotovování vodotěsných a plynotěsných spojů
  • Žádné emise tepla, kouře a svařovacích plynů do okolí, a díky tomu žádné ovlivňování (ohrožení) člověka i životního prostředí