GESIPA – Experti na slepé nýtování: Politika ochrany osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
Zodpovídáme za vaše osobní údaje s ohledem na všechna příslušná ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů.

 1. Použití osobních údajů

 2. Osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme třetím stranám pouze v případě, že to zákon dovoluje, nebo jestli máme váš souhlas se shromažďováním údajů.. Osobní údaje jsou veškeré informace, které lze použít k identifikaci vaší osoby a které mohou být vysledovány zpět- například vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci zákonem nebo nařízením, kterému podléhá správce (odpovědný za ochranu údajů).Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu s právními požadavky.Můžeme sdílet vaše informace s dalšími společnostmi naší skupiny, abychom mohli poskytovat určité služby.Společnosti skupiny mohou být umístěny v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Garantujeme vhodnou ochranu dat prostřednictvím smluvních smluv se společnostmi skupiny. Výslovně souhlasíte s takovými přenosy dat.

 3. Shromažďování obecných údajů a informací

 4. Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací při vyvolání webové stránky.Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Mohou být shromažďovány následující informace: (1) Typy prohlížečů a použité verze, (2) Operační systém používaný přístupovým systémem, (3) Webová stránka, ze které přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční), (4) Podstránky, které jsou na našich webových stránkách dosaženy prostřednictvím přístupového systému, (5) Datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) Poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakékoliv další podobné údaje a iformace, které mohou být použity v případě útoku na naše systémy informačních technologií.
  Při použití těchto obecných údajů ainformací nevyvozujeme žádné závěry o subjektu údajů. Tyto inforamce jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních technologií a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení potřebné informace pro trestní stíhání v případě počítačového útoku. Proto analyzujeme shromážděná data pro účely statistiky s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom zajistili nejlepší možnou úroveň ochrany dat a bezpečnosti dat pro osobní údaje, které zpracováváme.

 5. Použití cookies

 6. Cookies používáme na našich webových stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny v počítači při přístupu k datům online. Tyto soubory jsou uloženy v počítači pro následné načtení. Budete informování o používání cookies při přístupu na naše webové stránky. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, můžete je zakázat aktualizací nastavení prohlížeče. Více informací o "cookies" naleznete na stránce: http://www.meine-cookies.org/

 7. Google Analytics

 8. Google Analytics používáme na našich webových stránkách. Jedná se o webovou analytickou službu, kterou nabízí společnost Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie (viz 1. část ustanovení o ochraně dat), která jsou uložena v počítači a slouží k analýze způsobu, jakým používáte naše webové stránky. Informace vygenerované soubory cookie o používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny na server Google v USA a uloženy tam. Společnost Google obecně používá tyto informace k analýze vašeho využívání našich webových stránek. Mohou také sestavovat zprávy o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytovat další služby týkající se používání internetových stránek a internetu. Společnost Google může tyto ifnoramce také předat třetím stranám - v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo třetí strny zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google nikdy nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním této webové stránky potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a za výše popsaným účelem. Službě Google Analytics můžete zabránit v shromažďování údajů o vás kliknutím na následující odkaz.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Jako alternativu k prohlížeči Addon nebo do prohlížečů v mobilních zařízeních můžete klepnutím na tento odkaz sledovat službu Google Analytics v rámci tohoto webu (výjimka platí pouze pro prohlížeč, ve kterém jste jej nastavili v doméně). Cookies se po odhlášení budou ukládat do vašeho zařízení, což znamená, že budete muset znovu kliknout na tento odkaz, pokud chcete soubory cookies odstranit.

 9. Komunikační konektor

 10. Na našich internetových stránkách najdete výběr obchodníků online spolu s odkazy, které vás zavedou přímo na své stránky. Stačí, abyste klikli na logo příslušného prodejce a následovali odkaz. Když kliknete na jeden z těchto odkazů, náš partner - Komunikační konektor - uloží do vašeho zařízení cookie po dobu 7 dní. Po uplynutí této doby bude soubor cookie automaticky smazán. Pokud provedete nákup od prodejce online v období 7 dnů, může Komunikační konektor přistupovat k souboru cookie, aby zjistil informace o vašem nákupu od příslušného maloobchodního prodejce. Komunikační konektor nemá přístup k žádným osobním informacím, které by mohly být použity k identifikaci vás. Jediné, co mají, jeunikátní číslo cookie. Komunikační konektor využívá informace shromážděné o nákupu pro sestavování anonymizovaných statistik prodeje produktů, které prodáváme prostřednictvím těchto odkazů. Pak tyto statistiky zpřístupní nám. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů zde

 11. Používání plug-inů pro sociální média

 12. V současné době používáme následující moduly plug-in pro sociální média: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing a YouTube. Poskytoval plug-inu může být rozpoznán označením na krabici nad prvním písmenem nebo logem. Nabízíme vám možnost přímo komunikovat s poskytovatelem plug-inu kliknutí na tlačítko. Pouze po kliknutí na označené pole a tím při jeho aktivaci získá poskytovatel plug-inu informace, které jste navštívili příslušnou webovou stránku prostřednictvím naší online nabídky a další data mohou být přenášena. Společnost Facebook, podle svého poskytovatele v Německu, anonymizuje adresu IP bezprostředně po jejím sběru. Aktivací plug-inu budou vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli plug-in a uloženy u něj (pro poskytovatele v USA, v USA). Vzhledem k tomu, že zprostředkovatel plug-in shromažďuje data, zejména pomocí souborů cookie, doporučujeme smazat všechny soubory cookie kliknutím na odpovídající pole v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče. Nemáme žádnou kontrolu nad daty shromažďovanými poskytovateli plug-inů a zpracováním dat, ani si nejsme vědomi úplného rozsahu shromažďování údajů, účelu zpracování nebo doby uchovávání údajů. Také nemáme žádné informace o vymazaní dat shromážděných poskytovali plug-inů. Dodavatel plug-in ukládá shromážděna data o vás jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo potřebného návrhu svého webu. Takové hodnocení se provádí zejména (také u uživatelů, kteří nejsou přihlášeni), aby zobrazovali inzerci na míru a informovali ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte kontakovat příslušného poskytovatele plug-inů. Pomocí zásuvných modulů vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás zajímavější jako uživatel. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat od poskytovatelů plug-in naleznete v zásadách ochrany osobních údajů níže v uvedených poskytovatelů. Dále vám poskytnou další informace o vašich právech a nastavení možností ochrany vašeho soukromí. Adresy příslušných poskytovatelů plug-inů a adresy URL s informacemi o jejích ochraně soukromí:

  • Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; further information regarding the data processing: www.facebook.comlhelp/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other and www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook joined the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.
  • YouTube: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, CA 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google joined the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.
  • Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter joined the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.
  • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn joined the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.
  • Xing: Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy. 
 13. Zabezpečení dat / bezpečný přenos dat

 14. Prostřednictvím technických a organizačních opatření, zabezpečujeme naše IT systémy proti nechtěnénu přístupu, přenosu, vstupu, ztrátě a distribuci, jakož i ničení a změnám neoprávněnými osobami.
  Datový přenos osobních údajů na našich webových stránkách je chráněn podle nejnovějších technických norem.

 15. Manipulace s kontaktními informacemi

 16. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím nabízených možností kontaktu, vaše kontaktní údaje budou uloženy tak, aby mohly být použity k odpovědi na Váš požadavek. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto údaje předány třetím osobám.

 17. Vaše práva

 18. Na vyžádání obdržíte zdarma informace o tom, zda Vaše osobní data byla zpracována, a pokud ano, jaké osobní údaje o vás byly uchovány. Pokud vaše žádost není v rozporu se zákonnou povinností uchovávat údaje (např. Uchovávání dat), máte právo opravit nesprávná data a odstranit vaše osobní údaje (do budoucna). Můžete kdykoliv podat námitky proti zpracování vašich údajů. V případě námitek již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme, pokud nebudeme moci prokázat naše přesvědčivé, oprávněné zájmy převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud je zpracování údajů určeno k vytvoření, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Máte právo odvolat svůj souhlas s zpracováním dat - v budoucnu - kdykoli bez uvedení důvodu.

 19. Kontakty

 20. Pokud jde o vaše osobní údaje na těchto webových stránkách, odpovědný subjekt je:
  SFS Group CZ s.r.o
  Division Riveting (GESIPA)
  Škrobárenská 482/4, 617 00 Brno-Komárov

  SFS Data Protection officer:
  Christina Schönenberger
  E-Mail: dataprotection@sfs.biz

 21. Odmítnutí odpovědnosti

 22. Jako poskytovatel odpovídáme za obsah publikovaný v souladu s obecnými právními předpisy. Obsah našich webových stránek je vytvořen a aktualizován podle našeho nejlepšího vědamí a svědomí. Nezaručujeme, že poskytnuté informace jsou kompletní, správné a v každém případě aktuální. To platí také pro všechny odkazy, na které se tato webová stránka přímo nebo nepřímo odkazuje. Nejsme zodpovědní za obsah externího webu, který je s tímto odkazem dosažitelný. Vyhrazujeme si právo na změny nebo doplnění poskytnutých informací bez předchozího upozornění.