Filosofie kvality a certifikáty

Prohlášení politiky kvality a environmentální filosofie GESIPA®

Konstantní vysoká úroveň kvality je jak klíčovým komponentem, tak i tradicí firmy GESIPA®

Ve spojení se standartem DIN EN ISO 9001 formuje ISO/TS 16949 standartní základy kvality našeho management systému.

Všechny naše aktivity jsou orientovány na zákazníky. Naše firemní procesy a organizace jsou orientovány na zákazníka. Systematicky determinujeme potřeby našich zákazníků a z toho poté vyvodíme opatření pro zlepšení úrovně zákaznické spokojenosti.

Usilujeme o bezchybnost v našich produktech a službách. Pro dosažení tohoto cíle provádíme veškerá nutná a finančně realizovatelná opatření. To také formuje základy obchodních vztahů s našimi dodavateli. Na základě standartů našich obchodních partnerů a zaměstnanců určujeme a usilujeme o opětovně vhodné a kvantifikovatelné výkonnostní indikátory a cíle.

Jsme zavázáni k nepřetržitému procesu zlepšování se v souladu s KAIZEN, CIP, 5S.

Pravidelně kontrolujeme naše procesy na základě výkonnostních indikátorů, vyhodnocujeme výsledky, a poté vyvozujeme permanentní optimalizační potenciál, který pak uvádíme do praxe. Od našich zaměstnanců očekáváme aktivní zúčastnění tohoto nepřetržitého zlepšovacího procesu.

Pro uspokojení požadavků našich zákazníku máme plán i pro stav nouze, jak zvládnout nebezpečné incidenty.

GESIPA Blindniettechnik GmbH
Thomas Bamberger
Generální ředitel

Environmentální filosofie

S ohledem na budoucí generace a s vědomím naší zodpovědnosti vůči společnosti jednáme v souladu s ekonomickými a ekologickými principy. Zajišťujeme obezřetné užívání zdrojů a ochranu životního prostředí.

Všichni zaměstnanci jsou zodpovědni za prevencei jakémukoliv ublížení lidem nebo prostředí, a za pečlivé dodržování bezpečnosti práce, nařízení a zákonů týkajících se ochrany životního prostředí.

Navrhujeme a rozvíjíme naše procesy se zaměřenín na ochranu lidského zdraví, bezpečnosti a uchování životního prostředí. To se také vztahuje na užívání a následnou likvidaci našich produktů.

Respektujeme základní práva našich zaměstnanců a sledujeme všechny mezinárodní konvence a státní zákony.

VIZE + VÁŠEŇ

Ve společnosti GESIPA® je největší možná kvalita primárním cílem u všech našich úspěšných a pernamentních spojení.

Jako středně velká firma s dlouholetou tradicí, kombinuje GESIPA® inovativní postup a technické znalosti s prvotřídními zákaznickými službami již od roku 1955 a je nyní špičkou na trhu v oblasti nýtovací technologie.

Díky naší mezinárodní pozici a blízkosti k místním zákazníkům máme možnost porozumět potřebám našich klientů a flexibilně reagovat. Rozvijíme inovativně promyšlená řešení, která jsou individuální tak jako přání našich zákazníků. Vycházení vstříc našim zákazníkům s takto individuálními řešeními je samozřejmostí v našem přístupu a garantuje maximální možnou kvalitu našich zákaznických služeb.

Nepřetržitý rozvoj dělá z firmy GESIPA® preferovaného a uznávaného dodavatele se službami orientovanými na zákazníky. Mimo to zajišťují denně naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci maximální inovativní rozvoj našich produktů díky svým zkušenostem, profesionálním znalostem a vyjímečné angažovanosti.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN CZ ISO 9001:2009

Ekokom

Ekokom

Elektrowin

Elektrowin osvědčení

Ecobat

Ecobat