Aktuality - mezinárodní zprávy

Úzká spolupráce v oblasti mechanické upevňovací techniky - prosinec 2008

Firmy GESIPA a SFS intec se chystají v budoucnosti spolupracovat. Za tímto účelem nabývá SFS intec podíly na společnosti dosavadních majitelů firmy GESIPA.

GESIPA je odborníkem v oblasti nýtovací technologie. V roce 2007 tato firma dosáhla se zhruba 600 pracovníky obratu 108 milionů EUR. GESIPA je 14 pracovišti zastoupena v deseti zemích. Hlavní sídlo se nachází ve městě Mörfelden-Walldorf jižně od Frankfurtu nad Mohanem.

SFS intec je odborníkem v oblastech techniky šroubení a výroby přesných výlisků. V roce 2007 společnost s přibližně 3.000 pracovníky dosáhla obratu 830 milionů CHF. SFS intec je prostřednictvím více než 30 pracovišť zastoupena ve 20 zemích. Hlavní sídlo se nachází v Heerbruggu ve východním Švýcarsku.

Po sloučení obou společností pod jednu střechu společnosti SFS intec Holding budou tyto firmy i nadále vystupovat pod svými dosavadními názvy a budou odpovědné za příslušný původní obchod. U kontaktních osob, které Vás mají na starosti, a to jak ve firmě GESIPA, tak i ve firmě SFS intec tím nedochází k žádným změnám.

Pan Roland Biermann, dosavadní výkonný společník firmy GESIPA, bude společnosti nadále k dispozici a v průběhu roku 2009 postupně převede úkoly na stávající řídící tým firmy GESIPA pod vedením pana Thomase Bambergera.

Hlavním cílem této úzké spolupráce je posílení obou společnosti při plnění zákaznických potřeb. Nýtovací technologie a technika šroubení se v mnoha oblastech použití optimálně doplňují.

Oficiální sdělení společnosti GESIPA


Koncern GESIPA se rozšiřuje

31.5.2002 došlo k převzetí dánské společnosti Unibolt A/S.

Díky koupi společnosti Unibolt A/S (Velje, Dánsko) rozšířil koncern GESIPA své aktivity v oblasti zastudena tvářených dílců dle výkresové dokumentace pro potřeby průmyslu.

Aktivity Uniboltu A/S doplnily nabídku produktů společnosti W+O Niettechnik (Olpe/Německo), která se již tímto sortimentem zabývá. Rozšířila se tak působnost společnosti i v této speciální sekci strojírenského trhu a výroby těžkých vozidel.

S převzetím společnosti Unibolt A/S se koncern GESIPA rozrostl o 70 spolupracovníků, obrat se navýšil o 8,5 milionů Euro.

Zavedený a na trhu známý název „Unibolt“ bude ponechán.


Rozšíření kapacity závodu Thal / Türingen

GESIPA před nedávnem přistavěla k původní tovární budově dvě nové výrobní haly o celkové ploše 2.000 m2. Toto rozšíření přispělo k navýšení výroby trhacích nýtů a chod výroby se tak optimalizoval. Navíc byla zavedena výroba součástek osazovacích přístrojů na trhací nýty a montáž ručních nýtovacích přístrojů.

Tato nová investice je také důkazem podpory rozvoje dané lokality v rámci současných spolkových zemí.